[Futsal Planet Home Page] [National Futsal Championships]

  Serie A - CLUBS [Ukrainian Futsal Home Page]

Ukrainian Futsal Map

SERIE A CLUBS 2001/2002

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Korpia Politech (Kiev)
Unisport Budstar (Kiev)
More (Illichiovsk)
InterKRaZ (Kiev)
Ekho (Kharkov)
Colos (Sumy)
Ukrsplav (Donetsk)
Politechnik (Kremenchog)
DSS (Donetsk)
Shakhter VAOK (Donetsk)
Telecom (Donetsk)
Zaporozhkoks (Zaporizzya)

Korpia Politech (Kiev) Korpia Politech (Kiev)