Essa Sadoun

Sadoun

UMBRO Futsal Awards 2017

Best National Team Coach of the World (Dimitri Nicolaou Award)

Name Points
Alicia Morell Campillo (ESP) 2
Seyed Mohammad Nazemalsharieh (IRN) 3
Josè Venancio Lopez Hierro (ESP) 5
Diego Raul Giustozzi 4
Pierre Jacky 1

Best National Team of the World

Name Points
Argentina 4
Brazil 5
Brazil Women 1
Iran 2
Spain 3