Vietnam
VIE VFF Futsal Cup 2017
2017/2018VFF Futsal Cup 2017


Preliminary Round

First matches
Tân Hiệp Hưng – Thái Sơn Bắc 1-4
Kim Toàn Đà Nẵng – Sanest Tourist Khánh Hoà 1-2
Hoàng Thư Đà Nẵng – Cao Bằng 3-4

Second matches
Tân Hiệp Hưng – Thái Sơn Bắc 2-3 ps; 5-2
Kim Toàn Đà Nẵng – Sanest Tourist Khánh Hoà: 1-2 ps; 2-1
Hoàng Thư Đà Nẵng – Cao Bằng 2-5

Quarter Finals

Sanna Khánh Hoà - Sài G̣n FC 2-3 ps; 3-3
HPN ĐH Gia Định - Thai Son Bac FC 4-3 ps; 1-1
Sanatech Khánh Hoà - Sanest Tourist 3-2
Thái Sơn Nam - Cao Bằng FC 5-1

Semi Finals

5th-8th Place
Sanna Khánh Hoà - Thai Son Bac FC 1-2 ps; 2-2
Sanest Tourist - Cao Bằng FC 0-5

1st-4th Place
Sài G̣n FC - HPN ĐH Gia Định 0-3
Sanatech Khánh Hoà - Thái Sơn Nam 1-2

Finals

3/12/2017

7th/8th Place match
Sanna Khánh Hoà - Sanest Tourist 5-6

5th/6th Place match
Thai Son Bac - Cao Bang 2-3

3rd/4th Place match
Sài G̣n FC - Sanatech Khánh Hoà 3-2 ps; 2-2

1st/2nd Place match
HPN ĐH Gia Định - Thái Sơn Nam 1-2

VFF Futsal Cup 2017 Winner:
Thái Son Nam
National Story: Vietnam

Visualize all Polls